event image event image

Informujemy, że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje konferencję:

Magazyny energii
6-7 listopada 2018 r., Kołobrzeg

Konferencja jest drugą konferencją organizowaną przez PTPiREE w zakresie magazynów energii. Głównym celem konferencji jest dyskusja nt. celów jakim mają służyć projekty magazynowania energii realizowane przez operatorów? Jakie są możliwości finansowania? Zakładamy również przedstawianie przykładów magazynów energii zrealizowanych przez krajowych i europejskich OSD.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE SA, środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm wykonawczych oraz producentów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.