event image event image

Program Konferencji

DZIEŃ 1 (6 listopada 2018)

10:00     Otwarcie konferencji – Wiesław Jasiński, Wiceprezes Zarządu ENERGA-OPERATOR

Referat wprowadzający:
Strategia wykorzystania magazynów energii w systemie elektroenergetycznym
Mieczysław Wrocławski (ENERGA-OPERATOR)

Paneliści: Krzysztof Kochanowski (PIME), Mariusz Kłos (Akademia Wiedzy PIME, Politechnika Warszawska), Krzysztof Müller (Power Block), Mariusz Jaśkowiec (GreenRock), Krystian Kowalewski (PSE), Małgorzata Adamska (ADM Poland), Wojciech Będkowski (ILF Consulting Engineers Polska)

Moderator: Mieczysław Wrocławski (ENERGA-OPERATOR, Przewodniczący Zespołu PTPiREE ds. Innowacji)

11:30     Przerwa

12:00     Sesja I - Stan prawny obecny i kierunki zmian w zakresie regulacji magazynowania energii
                  
Przewodniczący: Krzysztof Kochanowski (PIME)

 1. Magazyny energii elektrycznej w europejskim i polskim porządku prawnym
  Krystian Kowalewski (PSE)
 2. Kierunki zmian regulacyjnych w zakresie magazynowania energii - propozycje PIME
  Krzysztof Kochanowski (PIME)
 3. Magazyny energii w klastrach energii – w obecnych i planowanych regulacjach a rzeczywistość rynkowa. Czy klastry energii mają możliwość samobilansowania?
  Barbara Adamska (ADM Poland)

13:30     Obiad

14:30     Sesja II - Magazynowanie energii dla dwutowarowego rynku energii
                  
Przewodniczący: Mariusz Kłos (Akademia Wiedzy PIME, Politechnika Warszawska)

 1. Znaczenie inwestycji magazynowania energii dla odbiorców i klastrów energii, – usługi regulacyjne, aktywizacja odbiorcy, innowacyjne taryfy, pewność i jakość dostaw
  Krzysztof Kochanowski (PIME), Mariusz Kłos (Akademia Wiedzy PIME, Politechnika Warszawska)
 2. Magazyny energii ma rynku mocy. Punkt widzenia OSP, wytwórców i agregatorów
  Krzysztof Müller (Power Block)
 3. Systemy magazynowania energii jako narzędzie zapewnienia jakości energii oraz bezpieczeństwa zasilania odbiorców energii elektrycznej na przykładach projektów B+R realizowanych przez TAURON Dystrybucja. Potencjalne funkcje i usługi realizowane z wykorzystaniem systemów magazynowania energii
  Grzegorz Mudrak, Tomasz Rodziewicz (TAURON Dystrybucja)
 4. Dedykowane przekształtniki dwukierunkowe APS Energia
  Paweł Grabowski (APS Energia)

15:45     Przerwa

16:00     Sesja III - Magazyny energii, rozwiązania techniczne podyktowane strategią ich wykorzystania
                  
Przewodniczący: Janusz Kurpas (Energoprojekt Katowice)

 1. Przegląd najnowszych technologii magazynowania oraz rodzaje magazynów pozwalające na realizację strategii użytkownika, w tym parametry techniczne magazynów i energoelektroniki
  Mariusz Kłos (Akademia Wiedzy PIME, Politechnika Warszawska), Robert Samborski (Akademia Wiedzy PIME, Instytut Łączności)
 2. Perspektywy rozwoju elektrochemicznej technologii magazynowania energii i funkcjonalności oraz zastosowanie i trendy rynkowe w wyborze ogniw
  Mariusz Sikora (ENERGON Advanced Energetics)
 3. Magazyny energii w technologii przepływowej - odpowiedź producentów baterii na zapotrzebowanie rynku energii
  Paweł Grabowski (Stay-On)
 4. Magazyny energii w technologii słonej wody jako ekologiczne i zintegrowane rozwiązanie do przechowywania energii
  Mariusz Jaśkowiec (GREENROCK)

17:15     Zakończenie pierwszego dnia konferencji

19:30     Kolacja koleżeńska

 

DZIEŃ 2 (7 listopada 2018)

9:00        Sesja IV - Projekty magazynowania energii realizowane przez polskich i europejskich OSD
                  Przewodniczący: Magdalena Kuczyńska (Enea Operator), Jarosław Tomczykowski (PTPiREE)

 1. Magazyny energii w obecnych i przyszłych programach wsparcia
  Magdalena Kuczyńska (Enea Operator, Przewodnicząca Zespołu PTPiREE ds. Funduszy europejskich)
 2. Przegląd projektów magazynów energii realizowanych przez europejskich OSD
  Mieczysław Wrocławski (ENERGA-OPERATOR)
 3. Doświadczenia oraz rozwiązania techniczne firmy ALFEN w zakresie budowy i eksploatacji magazynów energii na rynku europejskim
  Andreas Plenk, Marek Iwanicki (OLMEX KMB)
 4. Integracja magazynów energii z OZE – projekty PGE EO
  Bartosz Starosielec (PGE Energia Odnawialna)

10:40     Przerwa

11:00     Sesja V - Projekty magazynowania energii realizowane przez polskich i europejskich OSD
                  Przewodniczący: Magdalena Kuczyńska (Enea Operator), Jarosław Tomczykowski (PTPiREE)

 1. Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej
  Bartosz Pilecki (Enea Operator)
 2. Omówienie funkcji celu przykładowych wdrożeń farm bateryjnych magazynów energii o dużej pojemności realizowanych na terenie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w systemie elektroenergetycznym i wsparciu pracy OZE
  Adam Zalewski (Griffin Group Energy), Krzysztof Flak (PILE ELBUD)
 3. Magazyny energii w systemie – rozwiązania alternatywne
  Janusz Kurpas (Energoprojekt Katowice)

12:00     Podsumowanie i zakończenie konferencji

12:30     Obiad, Wyjazd Uczestników